hošana (JKI-J)

Verze z 11. 12. 2021, 12:44, kterou vytvořil imported>ZRN (import JKI a Hind)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

hošana (z hebr. hoša’na – zachraň, prosím) Vyskytuje se jako refrén v básnických liturg. skladbách zvaných hoša’not a pronášených během svátku Sukot, když se v synagoze obchází bima. Zvyk byl převzat z chrámu, v němž se při stejné příležitosti obcházel oltář za zpěvu žalmu 118, 25 (Prosím, Bože, pomoz! Prosím, Bože, dopřej zdaru!) společně s dalšími velebeními a prosbami. Zatímco se během prvních 6 dnů svátku obchází bima pouze jednou, sedmý den, který se nazývá Hoša’na raba se obchází sedmkrát se čtyřmi druhy (etrog, lulav, hadasa a arava) a svitky Tóry. Při sedmém obcházení se vymění čtyři druhy za svazek vrbových větviček (také nazývaných hoša’not), jímž se třikrát udeří o zem tak, aby opadalo několik lístků. Tento obřad souvisí pravděpodobně s přivoláváním dešťů, které po Sukot v Izraeli přicházejí.

Bedřich Nosek