kánon (JKI-K)

Verze z 11. 12. 2021, 12:44, kterou vytvořil imported>ZRN (import JKI a Hind)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

kánon (řec. kanón – rákos, měřítko, pravidlo) Souhrn autoritativních (inspirovaných) spisů židovství a křesťanství (bible), užívaných při bohoslužbách. V širším smyslu se k. nazývá jakýkoli závazný text nebo soupis.

Viz též: kánon (JKI-J)

Pavel Pokorný