kérygma (JKI-K)

Verze z 11. 12. 2021, 11:44, kterou vytvořil imported>ZRN (import JKI a Hind)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

kérygma (řec. zvěst) Pojem užívaný i v řec. polit. životě. V křesťanství základ vyznání, původně zvěst o vzkříšení Ježíše Krista, tvořící jádro evangelia, potom též označení pro zvěst Ježíšovu a celé kř. učení apelující na posluchače a umožňující změnu jeho životního postoje.

Pavel Pokorný