kitl (JKI-J)

Verze z 11. 12. 2021, 12:44, kterou vytvořil imported>ZRN (import JKI a Hind)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

kitl (z něm. Kittel – halena) Prosté bílé roucho, které si zbožní Židé oblékají během bohoslužeb o vysokých svátcích (Roš ha-šana a Jom kipur), dále ten, kdo vede pesachovou domácí bohoslužbu (seder), a ženich, zejm. v prostředí chasidismu, při svatebním obřadu (kidušin). V podobném rouchu jsou též pohřbíváni věřící Židé podle ustanovení rabana Gamali’ela II., který tím chtěl zamezit viditelným rozdílům mezi bohatými a chudými. O barvě tohoto šatu vedli učenci četné diskuse, od 16. stol. se ustálila bílá barva jako symbol skromnosti a morální čistoty. V potalmudické literatuře se vyskytuje označeni sargenes (podle Rašiho z lat. serica, sericum – vlněné nebo lněné roucho), pro pohřební roucho se též používá termín tachrichin.

Viz též: pohřeb (JKI-I)

Bedřich Nosek