konfese (JKI-K)

Verze z 11. 12. 2021, 12:44, kterou vytvořil imported>ZRN (import JKI a Hind)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

konfese (z lat. confiteri – vyznávat) 1. Název hrobu mučedníka (vyznavače), kolem něhož byla později zbudována svatyně. 2. Veřejné prohlášení mučedníka či círk. učitele o vlastní víře; v obecnějším významu označuje vyznání víry, a tím vlastní specifikum různých kř. společenství; např. v 16. stol. protestantské Confessio Augustana (Augsburské vyznání víry), Confessio Helvetica (Druhé helvetské vyznání). 3. Vyznání hříchů v liturg. bohoslužbě.

Noemi Rejchrtová