kongregacionalismus (JKI-K)

Verze z 11. 12. 2021, 11:44, kterou vytvořil imported>ZRN (import JKI a Hind)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

kongregacionalismus (z lat. congregatio – shromáždění) Forma protestantské círk. správy spočívající v nezávislosti a autonomii lokálních církví (sborů). Vznikla koncem 16. stol. v Anglii v okruhu independentů, separatistické větve puritánů. V důsledku jejich emigrace se principy k. rozšířily zejména v záp. Evropě a Sev. Americe.

Dalibor Papoušek