konsensus (JKI-I)

Verze z 11. 12. 2021, 12:43, kterou vytvořil imported>ZRN (import JKI a Hind)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

konsensus (arab. idžmá) Termín islám. právní vědy, metoda k řešení náb.-práv. otázky formou shody kvalifikovaných práv. autorit. K. je vývojově třetí ze čtyř pilířů islám. zákonodárné metodiky (korán, tradice, analogie). Opírá se o tezi, podle níž nejzbožnější a nejvzdělanější reprezentanti obce se nemohou shodnout na omylu a jednat v rozporu s boží vůlí. Ší‘a k. jako nástroj jurisdikce neuznává. Wahhábíja k. uznává pouze v případech, kdy ho dosáhli stoupenci Muhammadovy obce věřících, což se rovná principu tradice. Pro koncepce reformismu je k. plnohodnotnou metodou výkladu nových jevů. Islám. fundamentalismus ho zatracuje jako zdroj nepřípustných novot.

Miloš Mendel