konstituce (JKI-K)

Verze z 11. 12. 2021, 12:44, kterou vytvořil imported>ZRN (import JKI a Hind)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

konstituce (z lat. constitutum – úmluva, ustanovení, nařízení) 1. Listina vydávaná papežem a vyhlašující určitá závažná rozhodnutí či nařízení, např. ohledně zřizování diecézí, způsobu realizace různých dohod apod. Má formu vyhlášení zákona. K. nahrazuje papežské buly, dnes už téměř nevydávané. 2. Práv. norma některých řeholních společenství.

Břetislav Horyna