kurátor (JKI-K)

Verze z 11. 12. 2021, 11:44, kterou vytvořil imported>ZRN (import JKI a Hind)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

kurátor V protest. církvích laický představený církve nebo náb. společnosti sborového, seniorátního nebo synodního výboru. V pravosl. církvi člen rady starších náb. obce.

Helena Pavlincová