laik (JKI-K)

Verze z 11. 12. 2021, 11:44, kterou vytvořil imported>ZRN (import JKI a Hind)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

laik (z řec. láos – lid) Člen kř. církve, který nepatří ke kléru (hierarchie). Rozdíl mezi l. a klérem je nejhlubší v římskokatolické církvi a pravoslavné církvi, méně výrazný v anglikánské církvi a v protestantismu vůbec. Některé kř. společnosti, jako např. kvakeři, jakékoli dělení na l. a klérus odmítají.

Viz též: laik (JKI-J)

Dalibor Papoušek