mahájuga (Hind)

Verze z 11. 12. 2021, 12:43, kterou vytvořil imported>ZRN (import JKI a Hind)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

mahájuga [mahāyuga] – „velký věk“. Období v puránové mytické historii světa, které trvá 4 320 000 let a je rozděleno do čtyř věků, nazvaných krtajuga, trétájuga, dváparajuga a kalijuga, což zhruba odpovídá našemu starověkému dělení věků na zlatý, stříbrný, měděný nebo heroický a železný.

Karel Werner