masoreti (JKI-J)

Verze z 11. 12. 2021, 12:44, kterou vytvořil imported>ZRN (import JKI a Hind)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

masoreti (hebr. ba’alej masora) Žid. znalci bible působící v 7.-10. stol. v Palestině a Babylónii. Bibl. text rozčlenili do veršů a odstavců a opatřili ho masorou, tj. kritickými poznámkami a vokalizačním systémem v podobě teček a čárek.

Bedřich Nosek