mizrach (JKI-J)

Verze z 11. 12. 2021, 12:44, kterou vytvořil imported>ZRN (import JKI a Hind)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

mizrach (hebr. východ) Směr k Jeruzalému, kterým je třeba se otočit při modlitbě, a jeho vyznačení na stěně synagogy nebo příbytku. Zvyk obracet se při modlitbě k Jeruzalému, resp. chrámu je doložen už v bibli. V prostředí evrop. diaspory byla proto vých. stěna synagogy nejčestnějším místem, na které byl umísťován svatostánek a sedadla rabínů. Podobně se mezi evrop. Židy ustálil zvyk upevňovat na vých. stěnu příbytků výtvarné znázornění modlitebního směru, které se taktéž nazývalo m. Tyto m. zhotovovali lidoví umělci, písaři nebo i členové domácnosti. Existují m. ve formě vystřihovánek, tištěné nebo i vyšívané. Vedle různých vyobrazení např. Jeruzaléma, Západní zdi, rajské zahrady (gan eden), zvířecích motivů ap. obsahují často citáty z bible, různá požehnání nebo texty vyskytující se na amuletech.

Viz též: kibla (JKI-I)

Bedřich Nosek