mučedník (JKI-K)

Verze z 11. 12. 2021, 11:44, kterou vytvořil imported>ZRN (import JKI a Hind)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

mučedník (řec. martyr – svědek) Pův. označení apoštolů jako svědků Ježíšova života a vzkříšení. S šířícím se pronásledováním křesťanů v předkonstantinovské době (1.-3. stol.) byl výraz m. přesunut na ty, kteří „vydali svědectví o Ježíši Kristu“, tj. podstoupili smrt pro víru. Veřejné uctívání m., provozované od 2. stol., se stalo význ. součástí kultu svatých.

Viz též: mučedník (JKI-I)

Dalibor Papoušek