parimejník (JKI-K)

Verze z 11. 12. 2021, 12:44, kterou vytvořil imported>ZRN (import JKI a Hind)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

parimejník V pravosl. církvi kniha liturgická obsahující úryvky ze Starého a Nového zákona (bible), které se čtou při večerní bohoslužbě. Vztahují se k svátku následujícího dne, obsahují proroctví o oslavované události či pochvaly oslavovanému světci nebo vysvětlení smyslu svátku.

Pavel Boček