pojas (JKI-K)

Verze z 11. 12. 2021, 12:44, kterou vytvořil imported>ZRN (import JKI a Hind)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

pojas (řec. zoné) V pravoslaví součást roucha liturgického; je to pruh látky (100 x 6 cm), který slouží k přepásání sticharu a epitrachilu. Symbolizuje připravenost a sílu ke službě.

Pavel Boček