Historie verzí stránky „právo církevní, právo kanonické (JKI-K)“

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace

  • teďpředchozí 11. 12. 2021, 12:44imported>ZRN 2 727 bajtů +2 727 import JKI a Hind