pradakšina (Hind)

Verze z 11. 12. 2021, 12:43, kterou vytvořil imported>ZRN (import JKI a Hind)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

pradakšina [pradakṣiṇa] – obejití v kruhu čili cirkumambulace (ve směru hodinových ručiček). Jde o ceremoniální výraz pocty, úcty nebo náboženského uctívání a provádí se kolem objektů, které mají duchovní význam nebo náboženskou funkci, jako jsou posvátné stromy, oltáře, kaple, svatyně, pomníky a chrámy, méně často též kolem žijících osob.

Karel Werner