presbyter (JKI-K)

Verze z 11. 12. 2021, 11:44, kterou vytvořil imported>ZRN (import JKI a Hind)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

presbyter (řec. presbyteros – starší) 1. V protest. církvích volený zástupce věřících. P. je členem presbyteria (rady starších, staršovstva), orgánu, který stojí v čele náb. obce. 2. V římkat. církvi označení kněze.

Helena Pavlincová