prozřetelnost (JKI-K)

Verze z 11. 12. 2021, 11:44, kterou vytvořil imported>ZRN (import JKI a Hind)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

prozřetelnost (též providence, providencialismus; z lat. providentia – starostlivost, prozíravost, prozřetelnost) Souhrnný pojem pro různé teistické náb. představy o řízení a udržování chodu stvořeného světa božskou silou. V křesťanství predikát Boha, související s jeho atributy a s jeho stvořitelskými záměry. Kř. providencialismus znamená, že Bůh využívá jak přirozenosti jednotlivých tvorů, tak všech jejich činností, včetně svobodné vůle rozumových bytostí, aby vedl celek stvoření k jeho cíli, dokonalosti. Cílem p. je vyloučit fatalismus.

Břetislav Horyna