puróhita (Hind)

Verze z 11. 12. 2021, 12:43, kterou vytvořil imported>ZRN (import JKI a Hind)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

puróhita [purohita] – domácí kněz. Tato funkce se vynořila v pozdní védské době převážně pro potřebu vladařů k vykonávání obětních a konsekračních obřadů za účasti dvora a někdy i širších vrstev obyvatelstva, jakož i pravidelných obřadů pro vladařovu rodinu. Aristokratické a bohatší rodiny počaly rovněž brzy vydržovat své domácí bráhmany a časem se tato funkce všeobecně rozšířila a stala se dědičná. Chudší rodiny sdílejí jednoho puróhitu, který své klienty pravidelně navštěvuje.

Karel Werner