sanúsíja (JKI-I)

Verze z 11. 12. 2021, 11:43, kterou vytvořil imported>ZRN (import JKI a Hind)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

sanúsíja Mystický řád (bratrstva mystická, mystika) usilující o očistu islámu od novot a návrat k autentické zvěsti. Působil na území vých. a stř. Libye od 1843. Zakl. byl Muhammad Ibn Alí as-Sanúsí, známý jako Velký Sanúsí, álim specializovaný na málikovský mazhab. 1830 se odebral na pouť do Mekky, kde pod vlivem reformních myšlenek wahhábíje založil militantní bratrstvo (záwija). Zákl. učením s. byla očista od novot praktikovaných oficiálním duchovenstvem, sjednocení obce věřících na základě autentické šarí‘y, chápané jako jednota koránu, „pravé“ tradice a prvků rigidního málikovského mazhabu. To vše (na rozdíl od wahhábíje a salafíje) v kombinaci s mystickou praxí, zejm. zikrem, při němž se extáze dosahovala opakováním slov já latíf – ó laskavý. 1889 se s. po osmanské trestné výpravě dostala do defenzívy, poč. 20. stol. byla ohrožena franc. průnikem do oblasti vých. Sahary; 1904-1911 vleklé boje v oblasti Wadáj (dnešní Čad) pod hesly džihádu, 1911-1915 odpor proti ital. kolonialismu, ve 20. a 30. letech odpor proti ital. fašistům v oblasti Kyrenaiky pod vedením krále Idríse (vnuka Velkého Sanúsího); svržen 1969 revolucí Mu‘ammara al-Kaddáfího.

Miloš Mendel