sedm posvátných měst hinduismu (Hind)

Verze z 11. 12. 2021, 12:43, kterou vytvořil imported>ZRN (import JKI a Hind)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

sedm posvátných měst hinduismu – místa, která jsou památná důležitými událostmi nebo polohou apod., a stala se cílem poutníků. Jejich seznam občas vykazuje odchylky, nejčastěji však jsou jmenována tato: (1) Ajódhjá, rodiště Rámovo; (2) Mathurá, rodiště Kršnovo; (3) Haridvár, místo, kde Gangá opouští horské svahy a vstupuje do nížiny severní Indie; (4) Gajá, kde Višnu otiskl stopu svého chodidla ve skále a také místo, kde oběti za zemřelé (šráddha) jsou nejúčinnější; (5) Váránasí (starobylé Káší), centrum kultu Šivy a cíl poutí k posvátné řece Ganze; (6) Prajága (Prajágrádž, Iláhábád) na soutoku řek Gangy, Jamuny a neviditelné Sarasvatí; (7) Dváraká, hlavní město Kršnova království.

Karel Werner