senior (JKI-K)

Verze z 11. 12. 2021, 11:44, kterou vytvořil imported>ZRN (import JKI a Hind)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

senior (lat. starší) Titul voleného ordinovaného hodnostáře Českobratrské církve evangelické, jenž spolu s kurátorem (laickým představitelem) vede práci v určitém círk. obvodu; nejvyššími představiteli této církve jsou synodní senior a synodní kurátor.

Pavel Spunar