slovo boží (JKI-I)

Verze z 11. 12. 2021, 12:43, kterou vytvořil imported>ZRN (import JKI a Hind)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

slovo boží V širším smyslu celek textů zjevených Muhammadovi, které jsou obsahem koránu. V islámu se korán chápe jako člověkem zapsané autentické s.b. V koránu je s.b. označeno arab. výrazem kalám (slovo, výrok). Odtud pak název islám. teologie ilm al-kalám, tj. nauka o slově, rozumí se božím.

Zdeněk Müller