soudci (JKI-J)

Verze z 11. 12. 2021, 12:44, kterou vytvořil imported>ZRN (import JKI a Hind)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

soudci (hebr. šoftim) Kmenoví náčelníci a váleční vůdcové, jejichž působení podle bible pokrývalo období od smrti Jozua po vznik království. Jejich činy líčí stejnojmenná bibl. kniha řazená v Předních prorocích za knihu Jozue. S. nepůsobili v oblasti práva, jak by mohlo naznačovat jejich pojmenování, ale vystupovali spíše jako vůdcové nadaní mimořádnou charismatickou autoritou. Jejich pravomoci zpravidla nepřesahovaly jeden nebo několik izr. kmenů. Bible vypočítává celkem 12 s.: Otníel, Ehúd, Šamgar, Bárak, Gedeón, Tóla, Jaír, Jiftách, Ibsán, Elón, Abdón a Samson. Jejich symbol. počet i chronologické řazení jsou dílem pozdějšího redakčního zpracování, které v době babylónského exilu nebo až po něm přepracovalo starší látky v duchu idealizované dějinné retrospektivy. Některé pasáže knihy Soudců jsou však velmi staré, tzv. Debóřina píseň (Sd 5) patří k vůbec nejstarším bibl. vrstvám.

Viz též: soudce (JKI-I)

Dalibor Papoušek