universalia (JKI-K)

Verze z 11. 12. 2021, 12:44, kterou vytvořil imported>ZRN (import JKI a Hind)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

universalia (z lat. universalis – obecný) Ve filosofii, metafyzice, matematice, logice, teologii probíhá od počátku evropských kulturních dějin diskuse o tom, zda a jakým způsobem existují obecniny čili u. (pojmy vyjadřující společné znaky jednotlivin patřících společnému rodu nebo druhu). Spor o u. se vyhrotil zvl. ve středověku, podnícen Porfyriovou poznámkou z Úvodu k Aristotelovým Kategoriím (Eisagogé), kde jsou vymezeny otázky, zda rody a druhy existují bytostně nebo v rozumu jako zobecnění, zda jsou to tělesné věci nebo jsoucna bez tělesnosti a zda existují mimo smyslové věci nebo v nich. Jako odpověď se rozvinula čtyři zákl. řešení: krajní a umírněný realismus, konceptualismus a nominalismus. Ke každému z těchto směrů patří ovšem řada jeho modifikací. Moderní, zejm. logická diskuse o u. je bez souvislosti se středověkým sporem o u.

Břetislav Horyna