věčné světlo (JKI-K)

Verze z 11. 12. 2021, 12:44, kterou vytvořil imported>ZRN (import JKI a Hind)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

věčné světlo V římkat. církvi lampa svítící před svatostánkem (tabernákl) se svátostí oltářní. Lampa bývala naplněna olivovým olejem nebo včelím voskem a její zapálené světlo má hořet dnem i nocí (odtud „věčné“, nikdy neuhasínající světlo). Světlo připomíná věřícímu neustálou přítomnost Ježíše Krista („Já jsem světlo světa“; J 8, 12).

Pavel Spunar