vyznavači (JKI-K)

Verze z 11. 12. 2021, 11:44, kterou vytvořil imported>ZRN (import JKI a Hind)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

vyznavači (confessores) Světci, kteří vystřídali počínaje 4. stol. prvé generace mučedníků. Vyznačovali se věrností víře i za nejtěžších podmínek a mučednictví nahrazovali pokáním a ctnostným životem, ať již jako poustevníci, mniši nebo círk. hodnostáři. Jejich následovníky (v typologii světců) byli světci vynikající teol. prací i kultovní praxí.

Viz též: kult svatých

Pavel Spunar