Ašvin (Hind)

(přesměrováno z Násatja (Hind))

Ašvin [aśvin] – božský jezdec. Toto označení se vyskytuje ve védech většinou v duálu a vztahuje se na dvojici krásných jinošských bohů, zvaných též Násatjové, kteří jsou často společníky bohyně Jitřenky (Ušas). Jsou příznivě nakloněni lidem, které zachraňují z nebezpečí a léčí jejich nemoci. Někdy jsou vzýváni i jako spasitelé. Ve védském panteonu mají též kněžskou funkci adhvarjů. Jejich obliba ustoupila v pozdějším hinduismu do pozadí, mají však starobylý indoevropský původ, jak dosvědčují baltické, keltské i germánské mýty a božské dvojice v řecké a římské mytologii (Dioskuroi, Gemini).

Karel Werner