Hlavní strana

Religionistická encyklopedie je základní informační bází pro všechny zájemce o náboženství, religiozitu a religionistické poznání, garantovanou Sociologickým ústavem AV ČR. Vznikla v rámci programu Strategie AV21 Akademie věd ČR. Jde o mladší sestru dnes již etablované Sociologické encyklopedie, zkušební verze byla spuštěna na podzim 2020. K nově zpracovanému slovníku České církve a náboženské společnosti v roce 2021 dále přibyly aktualizované podoby "trojslovníku" Judaismus – Křesťanství – Islám a Slovníku hinduismu Karla Wernera. Ztráta dosavadních zdrojů financování v roce 2022 vedla k zastavení dalších prací na encyklopedii, autoři o své újmě provedli jen dílčí doplňky slovníku českých církví a náboženských společností. Plánované další rozšiřování encyklopedie bude záviset na zájmu uživatelů a dostupných finančních prostředcích. Budeme velmi rádi, sdělíte-li nám svá doporučení a upozorníte-li nás na nedostatky tohoto díla.

Logo SOU 2.jpg Logo Strategie V2 1.jpg