Šemot (JKI-J)

Verze z 11. 12. 2021, 12:44, kterou vytvořil imported>ZRN (import JKI a Hind)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Šemot (hebr. [ve-ele] šemot – [a toto jsou] jména) Název druhé knihy Pentateuchu podle počátečních slov jejího textu (incipit). Kniha je též známa pod jménem Exodus (řec.-lat. vyjití, odchod).

Dalibor Papoušek