Agastja (Hind)

Verze z 11. 12. 2021, 12:43, kterou vytvořil imported>ZRN (import JKI a Hind)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Agastja [agastya] – (1) žrec (rši), který je jmenován ve Rgvédu jako autor 29 hymnů, třikrát ve spoluautorství s Indrou a jednou s Maruty (Rudrovci), a zmíněn v dalších asi dvanácti hymnech, též pod jménem Mána. V pozdějších pramenech je někdy uváděn jako jeden ze sedmi mudrců a regent hvězdy Canopus.

(2) Legendární bráhman, jeden z prvních, kteří pronikli ze severu do jižní Indie v průběhu její bráhmanizace, snad počátkem 1. století n. l. Podle pověsti sepsal první gramatiku tamilštiny zvanou Agastjam, která se nezachovala, a stál i u vzniku literární akademie Sangam.

V pozdějších legendách obě postavy splynuly v jednu a hrdinný Agastja pak figuruje v eposech v mnoha příbězích, známých všude, kam mimo Indii oba eposy pronikly.

Literatura:
Griffith, Ralph T. H. (1971), The Hymns of the Rgveda, 2 vols, 5th ed., Varanasi: The Chowkhamba Sanskrit Series Office.
Glasenapp, Helmuth von (1961), Die Literaturen Indiens, Stuttgart: Kroner.

Karel Werner