Berešit (JKI-J)

Verze z 11. 12. 2021, 12:44, kterou vytvořil imported>ZRN (import JKI a Hind)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Berešit (hebr. na počátku) Název první z knih Pentateuchu podle počátečních slov jejího textu (incipit). Kniha je též známa pod jménem Genesis (řec. stvoření).

Dalibor Papoušek