Historie verzí stránky „Chomejní, Rúholláh Músáví (JKI-I)“

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace

  • teďpředchozí 11. 12. 2021, 12:43imported>ZRN 3 230 bajtů +3 230 import JKI a Hind