Crescas, Chasdaj (JKI-J)

Verze z 11. 12. 2021, 12:44, kterou vytvořil imported>ZRN (import JKI a Hind)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Crescas, Chasdaj (asi 1340-1412) Žid. filosof a rabín působící v kř. Španělsku, v Barceloně a Zaragoze. Po pogromech 1391 se zasloužil o obnovu tamních žid. obcí. Ve filosofii odmítal spojování judaismu s aristotelismem. Fil. kritika zákl. tezí aristotelismu je hl. náplní jeho hebr. díla Or Adonaj (Boží světlo), kde se zabývá především aristotelskou fyzikou. C. působil na renesanční žid. i kř. filosofii, které je blízká kritika aristotelismu.

Vladimír Sadek