Gilson, Etienne (JKI-K)

Verze z 11. 12. 2021, 12:44, kterou vytvořil imported>ZRN (import JKI a Hind)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Gilson, Etienne (1884-1978) Franc. novotomista, ředitel Papežského institutu pro studium středověku v Torontu (zal. 1929). Zabýval se především dějinami středověkého kř. myšlení (novotomismus). Teol. systém Tomáše Akvinského obrazně přirovnával k chrámu postavenému na skále lidského rozumu, jehož klenba dosahuje výšin čistému rozumu nedostupných. Ve spekulativních úvahách „andělského doktora“ vyzvedal zejm. existenciální rysy. Hl. díla: Le Thomisme. Introduction à la philosophie de saint Thomas d´Aquin, 1922; La philosophie au moyen-âge des origines patristiques à la fin de XIVe siècle, 1922; L´esprit de la philosophie médievale, 1932; L´être et l´essence, 1948; Linguistique et philosophie, 1969. Čes.: Bůh a filosofie, 1994; Bytí a někteří filosofové, 1997.

Helena Pavlincová