Historie verzí stránky „Ibn Tufajl, Abú Bakr Muhammad Ibn Abd al-Malik Ibn Muhammad al-Kajsí (JKI-I)“

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace