Jóga Vásištha (Hind)

Verze z 11. 12. 2021, 12:43, kterou vytvořil imported>ZRN (import JKI a Hind)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Jóga Vásištha [yoga vāsiṣṭha] – název textu, školy filozofie a jógové praxe, která vyrostla z kultu Rámy, sedmé inkarnace boha Višnua a hrdiny eposu Rámájana. Snad šlo o pokus dosáhnout stejného úspěchu, jako měl kult Kršnův s popularizací rozličných jógových metod, které Kršna vyložil Ardžunovi v Bhagavadgítě. Její filozofie se vyvinula v jistou odrůdu školy advaitavédánta, ne nepodobnou odrůdě Šankarově. Je také ovlivněna, podobně jako Šankara, avšak viditelněji, buddhistickým pojmem prázdnoty (šúnjatá), který je užíván též v tantrismu. Její praktická cesta vykazuje některé charakteristiky džňánajógy, klade však velký důraz na meditaci (dhjána) v kombinaci s činným životem, což upomíná na metody karmajógy v Bhagavadgítě, jde však dále v požadavku vyvinutí schopnosti stálého meditativního založení. Svými počátky sahá tato škola do 6. st. Později vyvinula také vlastní verzi bhaktijógy.

Literatura:
Atreya, B. L. (1967), The Yogavāsiṣṭha and its Philosophy, Moradabad: Darshana Printers.

Karel Werner