Méru (Hind)

Verze z 11. 12. 2021, 12:44, kterou vytvořil imported>ZRN (import JKI a Hind)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Méru (též Suméru), mytická zlatá hora puránové mytologie, která reprezentuje duchovní osu světa, podél níž jsou soustředěny všechny oblasti existence od nejvyšších nebes na vrcholu hory až po její úpatí. Zde, v nejnižší duchovní sféře, je rozmístěno osm měst vládců světových stran (viz H>lókapála). Kolem dokola je pak rozložen viditelný svět lidí a pod horou je sedm oblastí podsvětních. Celá tato soustava spočívá na kápi hada jménem Vásuki, který dřímá pod ní, stočen v sedm závitů. Kdykoli zívne, způsobí zemětřesení. Ke konci světového období rozvine své závity a spálí svět svým ohnivým dechem.

Karel Werner