Móhiní (Hind)

Verze z 11. 12. 2021, 11:43, kterou vytvořil imported>ZRN (import JKI a Hind)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Móhiní [mohinī] – bůh Višnu v ženské podobě. Višnu na sebe vzal podobu překrásné ženy, aby okouzlil asury a ošálil je o jejich podíl na nápoji nesmrtelnosti (amrta), vzešlý ze stloukání kosmického oceánu, na kteréžto práci se asurové a bohové podíleli s tím, že se podělí také o výsledek. Při jiné příležitosti na sebe Višnu vzal podobu Móhiní, aby svedl Šivu z cesty askeze.

Karel Werner