Mahávidjá (Hind)

Verze z 11. 12. 2021, 12:43, kterou vytvořil imported>ZRN (import JKI a Hind)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Mahávidjá [mahāvidyā] – tantrická bohyně „transcendentální moudrosti“, někdy ztotožňovaná s Aditi. V množném čísle jsou tímto výrazem označovány tvořivé potence, kosmické síly májá, které z ní vyzařují a vykouzlují konkrétní složitou síť vzájemně závislých jednotlivých projevů života, jak v jeho pozitivních či tvořivých aspektech, tak i v jeho negativních čili ničivých, katastrofických aspektech. Ikonograficky dostávají tyto potence podobu bohyň, mají svá individuální jména a každá z nich reprezentuje určitý aspekt manifestované reality, např. Lalitá prostor nebo Tárá čas.

Karel Werner