Marcel, Gabriel (JKI-K)

Verze z 11. 12. 2021, 12:44, kterou vytvořil imported>ZRN (import JKI a Hind)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Marcel, Gabriel (1889-1973) Franc. filosof a dramatik, představitel kat. existencialismu. Pod vlivem válečných zkušeností konvertoval ke katolictví a ve svých fil. úvahách se soustředil na existenciální problémy současného člověka. V moderní společnosti, technologickém pokroku a touze vlastnit („mít“) spatřoval ohrožení lidské důstojnosti, neboť člověku vymezují ryze funkční roli. Naproti tomu zdůrazňoval participaci člověka na transcendentním bytí. 1914-1923 své úvahy ukládal především do deníků (Journal métaphysique, 1927). Hl. díla: Homo viator, 1944; Être et Avoir, 1947; Existencialisme et Humanisme, 1949; Le mystére de l´Être, 1949-1950; Prolégoménes uno métaphysique de l´espérance, 1951; La digité humaine et ces assises existencielles, 1963. Čes.: K filosofii naděje, 1971; Přítomnost a nesmrtelnost, 1998.

Helena Pavlincová