Nandin (Hind)

Verze z 11. 12. 2021, 12:43, kterou vytvořil imported>ZRN (import JKI a Hind)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Nandin – „radostný“ nebo „blažený“, jméno Šivova bílého býka, který je jeho hlavním průvodcem, jízdním zvířetem a emblémem. Býk je starobylým symbolem, představujícím mocnou sílu, plodnost a neodolatelnou potenci přírodních instinktů. Po svém „zkrocení“ a proměně se stává symbolem plnění mravních a náboženských povinností, spravedlnosti a zákona, tedy dharmy ve všech jejích významech.

Karel Werner