Narasimha (Hind)

Verze z 11. 12. 2021, 12:43, kterou vytvořil imported>ZRN (import JKI a Hind)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Narasimha [narasiṃha] – „lví muž’, napůl muž a napůl lev. Je to čtvrté hlavní vtělení boha Višnua, které podstoupil, aby zabil tyranského krále, démona jménem Hiranjakašipu, který si dřívějšími skutky vysloužil výsadu, že nemohl být zabit ani člověkem ani zvířetem.

Karel Werner