Natarádža (Hind)

Verze z 11. 12. 2021, 12:43, kterou vytvořil imported>ZRN (import JKI a Hind)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Natarádža [naṭarāja] – „král tance“, jméno boha Šivy jako kosmického tanečníka, který svým tancem symbolizuje jednak (jako bůh ničitel, třetí člen božské trojice trimúrti) zničení vesmíru ve všeobecné konflagraci na konci světového období, a jednak (nazírán jako Bůh, svrchovaný pán vesmíru v jedné ze svých nespočetných forem) nekonečné víření sil kosmického procesu s jeho opakovanými obdobími manifestace světa, jeho rozkvětu a jeho periodického zániku. Jeho dobře známé ikonografické zobrazení, jak stojí na jedné noze v taneční pozici uprostřed plamenného kruhu, je umělecky velmi hodnotné.

Karel Werner