Rgvédasamhitá (Hind)

Verze z 11. 12. 2021, 12:43, kterou vytvořil imported>ZRN (import JKI a Hind)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Rgvédasamhitá [ṛgvedasaṃhitā], Rgvéd – „sbírka vědění ve verších“, první kniha posvátných védských písem, která obsahuje 1028 hymnů a byla kodifikována kolem r. 1000 př. n. l. Je to nejstarší dochovaná náboženská kniha vůbec. Obsahuje několik mytologických a poetických verzí o původu světa a rovněž pokusy o jeho filozofické vysvětlení. Dále jsou v jejích hymnech často dosti tajemné a těžko rozluštitelné narážky na mytologické děje a legendární události, které nepochybně kolovaly v té době v ústním podání, nezachovaly se však buď vůbec, nebo jen v mnohem pozdější podobě, takže mnohé hymny představují dosud značný problém při pokusech o jejich interpretaci. Velká většina hymnů jsou chvalozpěvy na bohy a jejich hrdinské činy, často spojené s prosbami o přízeň, ochranu, dlouhý život a prosperitu, a též o odpuštění vin a příznivý osud po smrti. Umožňují nám, spolu s dalšími védskými sbírkami a některými pozdějšími pomocnými texty, vytvořit si jistý obraz o védském panteonu. Některé chvalozpěvy prostě oslavují boha a vynikají lyrickou krásou, např. hymny na bohyni úsvitu Ušas, jiné jsou poněkud jednotvárné výčtem vynikajících vlastností boha. Menší počet hymnů obsahuje náznaky hledání nesmrtelnosti a cesty k ní. Tuto cestu znali dávní žreci, avšak zjevně upadla postupně v zapomenutí.

Literatura:
Nicolás, Antonio T. de (1978), Meditations through the Rg Veda: Fourdimensional Man, Boulder – London: Shambhala.

Karel Werner