Samuel (JKI-J)

Verze z 11. 12. 2021, 12:44, kterou vytvořil imported>ZRN (import JKI a Hind)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Samuel (hebr. Šmu’el – vyslyšel Bůh) Prorok spojující dobu soudců a vznikajícího království. Tradice mu připisuje autorství bibl. Knihy Samuelovy, v kř. pojetí rozdělené na dvě samostatná díla. Spolu s Davidem a Šalomounem je S. hl. postavou popisovaných událostí. Přestože některé pasáže Samuelovy knihy jsou starší (2S 9-20), jako celek byla redigována až v době exilu nebo těsně po něm. V pojetí rodícího se království se v ní objevují jak tendence stranící království, tak jeho tvrdá kritika poznamenaná hist. zkušeností jeho pozdějšího úpadku.

Dalibor Papoušek