Světový reformovaný svaz (JKI-K)

Verze z 11. 12. 2021, 12:44, kterou vytvořil imported>ZRN (import JKI a Hind)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Světový reformovaný svaz (World Alliance of Reformed Churches) Mezinárodní círk. organizace sdružující protest. církve a náb. společnosti reformovaného (kalvínského) vyznání (kalvinisté). Vznikl 1970 sloučením Reformovaného svět. svazu (zal. 1875) a Mezinár. kongregační rady (zal. 1941). Sídlem S.r.s. je Ženeva, vrcholným orgánem generální shromáždění, které svolává předseda každých pět let, a výkonný výbor. Svaz je rozdělen na dvě samostatné oblastní organizace – evrop. a severoamer., v Lat. Americe pracuje poradní skupina.

Helena Pavlincová