Vatikán (JKI-K)

Verze z 11. 12. 2021, 12:44, kterou vytvořil imported>ZRN (import JKI a Hind)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Vatikán Správní a duch. centrum římskokatolické církve, sídlo papeže a řím. kurie. Na základě lateránských dohod s Itálií (1929) je V. nezávislým státem, v jehož čele stojí na principu teokratické monarchie (teokracie) papež. Patří k němu Apoštolský palác se zahradami a dalšími budovami (muzeum, knihovna, archiv aj.), bazilika sv. Petra a náměstí sv. Petra. Exteritoriální vatikánský statut mají baziliky Panny Marie Větší – Sněžné (S. Maria Maggiore), sv. Jana v Lateránu (S. Giovanni in Laterano), sv. Onofria (S. Onofrio) a sv. Pavla za hradbami (S. Paolo fuori le mura), v Lateránu (nedaleko centra Říma) pak někdejší papežský palác a kolej, ve které sídlí papežská univerzita a kongregace pro nauku víry. Mimo území Říma patří k V. Castel Gandolfo – letní papežská rezidence. Dominantu V. sevřeného starobylými hradbami tvoří bazilika sv. Petra, největší kř. chrám světa.

Dalibor Papoušek
Helena Pavlincová